ANA SAYFA / BLOG / Kompanzasyon Hesabı

Kompanzasyon Hesabı

STANDART REAKTİF GÜÇ KONTROL RÖLELERİ’nin KOMPANZE ETME METODU

Reaktif Güç Kontrol Rölesi, bir deyiş ile merkezi kompanzasyonun beynidir. Seçilen röle, sizin sisteminizin kompanzasyonunu sağlayacak ünitedir.
Standart bir reaktif güç kontrol rölesi tek faz ve tek akım trafosundan kumanda alır, İndüktif güç oluştukça, aktif güç çarpanı olan cosφ değeri küçülür,cosφ değeri küçüldükçe reaktif güç kontrol rölesi devreye sırayla kondansatör alarak cosφ değerini ayarlandığı değere doğru büyütür.
cosφ değeri, ayarlanmış olduğu değeri geçer ise cosφ kapasitif eksene geçer ve sistem kapasitif olduğundan dolayı reaktif güç kontrol rölesi sıra ile kondansatör çıkarmaya başlar.

Normal kabul edilen alanın belirlenebilmesi için C/K denilen ayarlama yapılır ki röle hedef Kabul edilen cosφ değerinin etrafındaki normal aralığı içinde yerini bulabilsin. Bu kondansatör alma çıkarma işlemleri sonucunda kompanzasyon sağlanır.

KOMPANZASYON SİSTEMLERİNİN TASARIMI NASIL YAPILIR?

Tasarımı yaparken

Örneğin: Kurulu bir tesiste wattmetreden ölçülen aktif güç 1000 kw tır. Cosinüs fimetre 0,7 göstermektedir. Kompanzasyon sonrası güç katsayısı 0,95 yapılmak isteniyor.

Çekilen görünür güç

S1 = Pı = 1000 kW = 1428,5 kVA
Cosj1 0,7

Çekilen reaktif güç
Q1 = Ö (Sı² – Pı²) = Ö 1428,5² – 1000² = 1020,2 kVAr

Aktif güç sabit tutulursa Cosj = 0,95 için yeni görünür güç
S2 = Pı = 1000 kW = 1052,6 kVAr
Cosj1 0,95

Yeni Reaktif Güç
Q2² = Ö (S2² – Pı²) = Ö(1052,6²-1000²) = 328,5 kVAr

Gerekli kondansatör gücü
Qc = Qı-Q2 Qc=1020,2-328,5 = 691,7 kVAr

Görünür güç sabit tutulup aktif güçte arttırılabilir.

Örnekte Cosj1 = 0,7 Pı = 1000 kW Sı = 1428,5 kVA olarak bulunmuştu. Cosj = 0,95 için

Yeni aktif güç
P2 = Sı Cosj2 = 1428,5×0,95=1357 kW

Yeni reaktif güç
Q2² = S2²-P2² Q2 = 1428,5²-1357 P2 =446,27 kVAr

Gerekli kondansatör gücü
Qc = Qı-Q2
Qc = 1020,2 – 446,27
Qc = 573,93 kVAr